logo

Care Innovation Center

Je kans grijpen in tijden van vergrijzing!

Nederland vergrijst en dat biedt kansen! Kansen voor ondernemers, zorgprofessionals, studenten en uiteindelijk ook voor zorgconsumenten. Dat levert een gekleurd gezelschap aan doelgroepen op die zichzelf (en elkaar) allemaal thuis moeten voelen in het Care Innovation Center West-Brabant.
Juist daarom hebben we een identiteit ontwikkeld waarin alle disciplines van het Care Innovation Center een eigen plaats kunnen krijgen. In de opstartfase wordt het accent voornamelijk gelegd op de herkenbaarheid en de breedte van het platform waarin samenwerking, focus en innovatie in de zorg met elkaar hand in hand gaan.
Van een goedwerkende huisstijl tot ondersteunende video’s bij presentaties… wij zorgen ervoor!

Bezoek de website
www.cic-westbrabant.nl

Klant:Care Innovation Center
Datum:april 03, 2013